Η εταιρεία μας δραστηριοποιείτε στον χώρο των κατασκευαστικών έργων από το 2012. Έκτοτε έχει συνεργαστεί και έχει λάβει μέρος στα μεγαλύτερα έργα που έχουν κατασκευαστεί στην περιφέρεια Πελοποννήσου, με τις εταιρείες J.P ABAX - ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ- ΚΑΣΤΑΤ ΑΤΕ.ΛΑΤΟΜΙΚΗ.

Εγγύηση η πολύχρονη εμπειρία μας σε διανοίξεις δρόμων, σε χωματουργικές εργασίες και στα τεχνικά έργα.

Χωματουργικά – Εκσκαφές - Κατεδαφίσεις   Διανοίξεις - Εκβραχισμοί -Λιθοτριψίες  ΕκβαθύνσειςΛιμένων – Ποταμιών    Φωτογραφίες των Έργων μας