Διανοίξεις - Εκβραχισμοί - Λιθοτριψίες

 Διανοίξεις δρόμων.

Καθαρισμοί – εκβραχισμοί μεγάλων πέτρινων όγκων.

Λιθοτριψίες πετρών στα χωράφια, στις παραλίες για την καλύτερη πρόσβαση των λουομένων και από οπουδήποτε υπάρχουν εδάφη με πέτρες.

 

Χωματουργικά – Εκσκαφές - Κατεδαφίσεις   Διανοίξεις - Εκβραχισμοί -Λιθοτριψίες  ΕκβαθύνσειςΛιμένων – Ποταμιών    Φωτογραφίες των Έργων μας