Εκβαθύνσεις Λιμένων – Ποταμιών

Η εταιρεία μας διαθέτει τον πιο σύγχρονο μηχανικό και μηχανολογικό εξοπλισμό για τις εκβαθύνσεις Λιμανιών, Μαρίνων και Ποταμιών, με το ειδικό μηχάνημα Drag line.

Χωματουργικά – Εκσκαφές - Κατεδαφίσεις   Διανοίξεις - Εκβραχισμοί -Λιθοτριψίες  ΕκβαθύνσειςΛιμένων – Ποταμιών    Φωτογραφίες των Έργων μας